/Contact

Contact

Het bestuur van JoMeGiNi bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Joey Vlaming (06-39647391)
Vice-voorzitter: Bart Commandeur (06-12429462)
Secretaris: Sacha Knol (06-25229292)
Penningmeester: Merel Langereis (06-11782790)
Bestuurslid/notulist: Sarah Koning (06-43213941)
Bestuurslid: Sam Steneker (06-42162827)
Bestuurslid: Lucie Commandeur (06-24655494)

Materialen verhuur:
Krista van Nuland (06-37652671)
Daan Blokker (06-30288740)