/Corona Kampvoorwaarden

Corona Kampvoorwaarden

Lieve kinderen, ouders en verzorgers,

Het afgelopen jaar is een onrustige periode geweest waarbij veel veranderingen hebben plaatsgevonden in ons dagelijks leven. Langzamerhand gaan we in kleine stapjes terug naar een (aangepast) normale samenleving.

Uiteraard heeft het Corona virus ook impact op onze kampweek. Middels deze voorwaarden willen we graag aan jullie laten weten hoe wij op kamp met het Corona virus zullen omgaan. Ook zullen we een aantal voorwaarden stellen om het kamp zowel voor de kinderen en ouders/verzorgers als de leiding zo werkbaar en veilig mogelijk te maken.

De RIVM-richtlijnen zijn voor ons leidend. Wij zetten alles in het werk om zo goed als mogelijk deze richtlijnen te hanteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 1,5 meter afstand en het hanteren van de hygiƫne voorwaarden.

Door uw kind op te geven en het inschrijfformulier in te leveren gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden;

  • Wanneer het kind of een gezinslid van het kind symptomen of klachten van het Corona virus heeft, gaat het kind niet mee op kamp.
  • Als het kind op kamp klachten ontwikkeld bent u als ouder/verzorger bereid het kind op te komen halen van het kampterrein.
  • De leiding bepaald ten alle tijden wanneer er een kind met klachten of symptomen naar huis moet.
  • Er zal geen restitutie worden verleend mocht het kamp vroegtijdig worden afgebroken.
  • JoMeGiNi en de leiding zijn niet aansprakelijk mocht een kind op kamp ziek worden.

Bij he uitdelen van de kampbrief zal een gezondheidsverklaring meegegeven worden. Wij vragen u deze in te vullen. Deze verklaring dient gelijktijdig met de bagage te worden ingeleverd.

Het is mogelijk dat naar aanleiding van eventuele nieuwe of aanvullende nieuwe richtlijnen van het RIVM (voor zomerkampen), deze voorwaarden zullen worden uitgebreid en/of aangepast. In dat geval zullen deze voorwaarden naar u worden gecommuniceerd. Deze eventuele nieuwe voorwaarden zult u als ouders/verzorgers bij het inleveren van de kampbagage eveneens ondertekenen.